Erklæring om databeskyttelse iht. databeskyttelsesforordningen

Ansvarlig for databehandling:
puzzleYOU GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Tyskland
0049 9602 944 19 28
service@puzzleyou.dk

Vi takker for din interesse i vores netbutik. Det er vigtigt for os at beskytte dine personlige oplysninger. Nærmere oplysninger om håndtering af dine data kan findes nedenfor.

1) Information om den datansvarliges indsamling af person- og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside, og takker for interessen. Den efterfølgende tekst forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle de oplysninger, der kan identificere dig som person.

1.2 Den dataansvarlige på denne hjemmeside ifølge databeskyttelsesforordningen (GDPR) er puzzleYOU GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt an der Waldnaab, Deutschland, Tel.: +49 (0) 9602 / 94419-28, Fax: +49 (0) 9602 / 94419-10, E-Mail: service@puzzleyou.dk. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

1.3 Den ansvarlige for dette websted har overladt databehandlingen til en databeskyttelsesansvarlig, der kan kontaktes på: "Matthias Weiß, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt, Deutschland, +49 9602 944 19 28, privacy@puzzleyou.dk"

1.4 Denne hjemmeside anvender af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger og forespørgsler til den ansvarlige) en TLS/SSL forbindelse. Du kan genkende forbindelsen på sekvensrækkefølgen https:// og hængelåsen i browserens adresselinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside til indhentning af information, dvs. at du ikke registrerer dig eller på anden måde videregiver informationer, indsamler vi kun de oplysninger, som din browser videregiver vores server (de såkaldte „serverlogfiler“).
Hvis du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, der er nødvendige for os, så vi teknisk set er i stand til at vise dig hjemmesiden:

- Vores besøgte hjemmeside
- Dato og tidspunkt for besøget
- Mængde af de sendte data i bytes
- Kilde/henvisning, der har ført dig til hjemmesiden
- Anvendt browser
- Anvendt styresystem
- Anvendt IP-adresse (Anvendt IP-adresse (i givet fald: i anonymiseret form)

Vi behandler personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, fordi vi ønsker at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. Vi hverken videregiver dataoplysninger eller anvender dem på anden måde. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere servelogfilerne, dersom konkrete omstændigheder tyder på ulovlig adfærd.

3) Cookies

For at gøre besøget på vores hjemmeside attraktivt og for at give dig mulighed for at anvende bestemte funktioner, anvender vi på forskellige sider de såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, der lagres på dit terminaludstyr. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen, når browseren lukkes ned (såkaldte besøgscookies). Andre cookies (tredjepartscookies) gemmes på dit terminaludstyr og giver os eller vores partnere mulighed for at genkende din browser ved næste besøg (permanente cookies). Når der anbringes cookies, så indsamler og behandler disse individuelt bestemte brugerinformationer, så som browser- og lokaliseringsdata, samt IP-adresse. Permanente cookies slettes automatisk efter udløbet af en defineret periode, der kan være forskellig alt efter cookie.

Cookies anvendes bl.a. til at lette ordreprocessen ved at gemme indstillingerne (fx for at huske indholdet i den virtuelle indkøbskurv til næste gang hjemmesiden besøges). Hvis der gennem enkelte cookies, som vi har implementeret, også behandles personoplysninger, så behandles disse jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR enten til gennemførelse af kontrakten eller jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR til varetagelse af vores interesse i at levere den bedst mulige service på hjemmesiden, samt til at gøre besøget på hjemmesiden kundevenligt og effektivt.

Vi samarbejder med reklamepartnere, der hjælper os med at gøre vores tilbud på nettet mere interessant for dig. Når du besøger vores hjemmeside, gemmes der derfor også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk (tredjeparts-cookies). I de følgende afsnit beskrives brugen af disse cookies og omfanget af de indsamlede oplysninger individuelt og særskilt.

Bemærk venligst, at du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hver browser har forskellige parametre for, hvordan cookie indstillingerne forvaltes. Dette er beskrevet under menuen Hjælp i Indstillinger, hvor du kan læse, hvordan du ændrer cookie-indstillingerne. De findes på følgende links under den enkelte browser.

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan vi ikke garantere, at vores hjemmeside fungerer optimalt.

4) Kontakt

Når du tager kontakt til os (fx via kontaktformular eller e-mail), indsamles der personoplysninger. På selve kontaktformularen kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles ved udfyldelse af formularen. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende til at besvare din anmodning fx til kontaktoptagelse og den dertil knyttede tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er vores legitime interesse i besvarelsen af din anmodning, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du tager kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, så anvendes også retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR til databehandlingen. Dine oplysninger slettes efter, at din anmodning er blevet behandlet, hvilket er tilfældet, hvis det under omstændighederne kan udledes, at det berørte forhold er blevet behandlet, og såfremt det ikke strider mod reglerne om opbevaringspligt af personoplysninger.

5) Databehandling ved åbning af en kundekonto og til gennemførelsen af aftalen.

Jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR indsamles og behandles personoplysninger fortsat, hvis du selv giver os dem i forbindelse med gennemførelse af en aftale eller ved åbning af en kundekonto. I de enkelte formularer kan du se, hvilke oplysninger, der indsamles. Du kan til hver en tid slette din kundekonto ved at sende en besked til den dataansvarlige på adressen, der er nævnt ovenfor. Vi gemmer og anvender de data, som du har givet os til at gennemføre aftalen. Når kontakten er helt gennemført, eller når din kundekonto er slettet, spærres dine personlige oplysninger iht. de skattemæssige og handelsretlige opbevaringsfrister, og de slettes igen, når disse frister udløber, hvis du ikke udtrykkeligt har indvilliget i, at dine oplysninger benyttes yderligere, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

6) Kommentarfunktion

Du, som bruger, kan abonnere på kommentarer. Du får tilsendt en bekræftelsesmail, så vi er sikre på, at du er indehaveren af den e-mailadresse, der er blevet opgivet (dobbelt opt-in procedure). Retsgrundlaget for databehandling ved abonnement på kommentarer er art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid afbestille dit abonnement på kommentarer med fremtidig virkning. Du kan læse nærmere om muligheden for afbestilling i din bekræftelsesmail.

7) Brug af dine data til direkte markedsføring

7.1 Tilmelding til vores e-mailnyhedsbrev
Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig oplysninger om vores tilbud med jævne mellemrum. For at få tilsendt nyhedsbrevet skal vi bare have din e-mailadresse. Yderligere oplysninger er frivillige, og de benyttes kun for at kontakte dig. Vi bruger den såkaldte dobbelte opt-in procedure, når vi sender nyhedsbreve. Dette betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet. Der efter sender vi dig en bekræftelsesmail, hvori du bliver bedt om at klikke på et link for at bekræfte, at du får tilsendt nyhedsbreve i fremtiden.

Når du aktiverer et link til bekræftelse giver du os tilladelse til at bruge dine personoplysninger jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet lagrer vi den IP-adresse, som internetudbyderen har registreret, samt dato og tidspunkt for tilmeldingen, så vi kan påvise et evt. misbrug af din e-mailadresse på et senere tidspunkt. De personoplysninger, vi indsamler ved tilmeldingen af nyhedsbrevet, benyttes udelukkende i reklameøjemed via nyhedsbrevet. Du kan til hver en tid afbestille nyhedsbrevet via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en besked herom til den ansvarliges adresse, der står ovenfor. Når du har annulleret tilmeldingen, slettes din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, medmindre du har givet udtrykkeligt tilsagn til, at vi fortsat kan bruge dine oplysninger, eller hvis vi har taget forbehold for fortsat lovmæssig tilladt brug af oplysninger, som vi oplyser om i det følgende.

7.2 Tilsendelse af e-mailnyhedsbreve til eksisterende kunder
Hvis du har givet os din e-mail-adresse i forbindelse med køb af produkter, forbeholder vi os ret til med jævne mellemrum at sende tilbud til dig om lignede produkter, som dem, du allerede har købt. Jf. § 7, stk. 3 i UWG (den tyske lov om illoyal konkurrence), er det ikke nødvendigt at indhente særlig samtykke fra dig i den forbindelse. Databehandlingen sker for så vidt kun på grundlag af vores berettigede interesse i personlig markedsføring, jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis du udtrykkeligt har nægtet brugen af din e-mailadresse til dette formål, får du ingen e-mails fra os. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e mailadresse til de ovenstående reklameformål med fremtidig virkning. Du skal bare sende en e-mail til den dataansvarlige, der nævnes ovenfor. Du betaler kun omkostningerne for din internetadgang. Når vi har modtaget din indsigelse, lukkes din e-mailadresse for tilsendelse af reklamer med det samme.

7.3 - Udsendelse af nyhedsbreve via
Vores e-mail-nyhedsbreve sendes via den tekniske tjenesteudbyder Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63, 80335 Muenchen, Tyskland ("Mapp"), til hvem vi videregiver de data, du har opgivet ved tilmelding til nyhedsbrevet. Denne overførsel finder sted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR og tjener vores legitime interesse i at bruge et effektivt reklame-, sikkert og brugervenligt nyhedsbrevssystem. De data, som du indtaster for at modtage nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), kan blive overført til servere hos Mapp Digital US, LLC. i USA og opbevares der.
Mapp bruger disse oplysninger til at sende og statistisk evaluere nyhedsbrevet på vores vegne. Til evalueringen indeholder de sendte e-mails såkaldte web beacons eller trackingpixels, som er enkeltpixel billedfiler, der gemmes på vores websted. Dette gør det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Ved hjælp af såkaldt konverteringssporing kan det også analyseres, om en foruddefineret handling (f.eks. køb af et produkt på vores websted) har fundet sted, efter at du har klikket på linket i nyhedsbrevet. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Oplysningerne indsamles kun pseudonymt og er ikke knyttet til dine andre personoplysninger, og en direkte personlig reference er udelukket. Disse data anvendes udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod dataanalyse til statistiske evalueringsformål, skal du afmelde dig nyhedsbrevet.

Mapp kan desuden selv bruge disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR på grundlag af sin egen legitime interesse i at designe og optimere tjenesten i overensstemmelse med efterspørgslen samt til markedsundersøgelser, f.eks. for at fastslå, hvilke lande modtagerne kommer fra. Mapp bruger dog ikke oplysningerne om modtagerne af vores nyhedsbreve til at skrive til dem eller videregive dem til tredjeparter.

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Mapp, hvormed vi forpligter Mapp til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjeparter. Du kan se Mapp's privatlivspolitik her: https://mapp.com/privacy/

7.4 - Reklamer per brevpost
Med udgangspunkt i vores berettigede interesse i personaliseret, direkte marketing, forbeholder vi os retten til at gemme dit for- og efternavn, din adresse og - hvis vi har modtaget yderligere oplysninger fra dig inden for rammerne af vores kontraktforhold - din titel, akademiske grad, dit fødselsår og dit jobmæssige, branche- eller forretningsbaserede forhold i henhold til artikel 6, afsnit 1lit. f i DGPR. Disse oplysninger gemmer vi med henblik på at sende dig interessante tilbud og informationer om vores produkter per brevpost.
Du kan når som helst gøre indsigelse mod lagringen og anvendelsen af dine data til dette formål. Dette gør du ved at sende en meddelelse desangående til den dataansvarlige.

8) Databehandling ved afvikling af ordrer

8.1 Ved gennemførslen af kontrakten vidergives de personoplysninger vi har indsamlet til det transportfirma, der er ansvarligt for at foretage leveringen, hvis det er nødvendigt for at varen leveres. I forbindelse med betalingsafviklingen videregiver vi dine betalingsinformationer til det kreditinstitut, der er udpeget til at tage sig at betalingen, hvis det er nødvendigt for afviklingen af betalingen. Hvis der bruges en udbyder af betalingstjenester, giver vi dig efterfølgende udtrykkelig besked herom. Retsgrundlaget for videregivelse af dataoplysninger er beskrevet i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR.

8.2 Videregivelse af persondata til forsendelsesfirmaer
- UPS
Leveres varen af transportfirmaet UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss,Tyskland), videregiver vi jf. persondataforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a) din e mailadresse til UPS, så de har mulighed for at aftale et leveringstidspunkt med dig eller varsle dig om tidspunktet, forudsat, at du under bestillingsprocessen udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. I modsat fald videregiver vi jf. persondataforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra b), kun modtagerens navn samt leveringsadressen til UPS. Videregivelsen finder alene sted i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere varen. Uden dit samtykke er det ikke muligt at aftale et leveringstidspunkt med UPS eller blive underrettet om tidspunktet på forhånd. Samtykket kan med virkning for fremtiden når som helst tilbagekaldes over for ovennævnte ansvarlige eller over for UPS

8.3 Anvendelse af betalingsudbydere (som f.eks.)
- Computop
Hvis du vælger at betale med kreditkort via betalingstjenesteudbyderen Computop, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Tyskland, til hvem vi videregiver de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din bestilling i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b GDPR. Dine oplysninger videregives kun med henblik på betalingsbehandling med betalingstjenesteudbyderen Computop og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan få yderligere oplysninger om Computops databeskyttelsespolitik på følgende internetadresse: https://computop.com/uk/data-protection

- Klarna
Når du vælger betalingsformen „Klarna køb på regning“ eller (hvis det tilbydes) betalingsformen „Klarna køb på afbetaling“ sker betalingen gennem Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/dk/], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende „Klarna“). For at betalingen kan afvikles, videregives dine personoplysninger (for-og efternavn, gade/vej, nummer, postnummer, by, køn, e-mailadresse, telefonnummer og IP-nummer), samt oplysninger i forbindelse med ordren (fx pris, artikel, leveringsmåde) til Klarna til identitetskontrol og til en vurdering af kreditværdigheden, såfremt du har givet udtrykkelig tilladelse til dette da du afgav bestillingen, jf. art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Her kan du læse hvilke kreditoplysningsbureauer, dine oplysninger muligvis sendes til:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/da_dk/privacy

Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (de såkaldte score-værdier). Hvis der indgår sandsynlighedsværdier i kreditvurderingen, beregnes de på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af sandsynlighedsværdier indgår der bl.a., men ikke udelukkende, adresseoplysninger.
Klarna bruger de modtagede oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til at tage en velovervejet beslutning om at gennemføre eller afslutte kontraktforholdet.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en besked til den dataansvarlige eller til Klarna. Klarna har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den kontraktmæssige betalingsproces.
Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om data beskyttelse og tilsvarende iht. bestemmelserne i Klarnas databeskyttelsesbestemmelser for de personer, der har bopæl i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf og for de, der har bopæl i Østrig https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf

- Paypal
Ved betaling med Paypal, kreditkort, via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal videregiver vi dine betalingsoplysninger ved gennemførelsen af betalingen til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende "PayPal"). Videregivelsen sker jf. art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, og kun hvis det er nødvendigt til gennemførelsen af betalingen.
Ved betaling med kreditkort via Paypal, direkte betaling via Paypal eller – hvis det tilbydes - "Køb på regning " eller „Afbetaling“ via PayPal forbeholder PayPal sig ret til at gennemføre en kreditvurdering. I givet fald behandles dine betalingsoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR på grundlag af PayPals berettigede interesse i at videregive oplysninger om din kreditværdighed til kreditoplysningsbureauer. PayPal bruger resultatet af kreditvurderingen af den statistiske mulighed for betalingsmisligholdelse til at beslutte, om de vil stille den relevante betalingsmetode til rådighed. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (de såkaldte score-værdier). Hvis der indgår sandsynlighedsværdier i kreditvurderingen, beregnes de på grundlag af en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. I beregningen af sandsynlighedsværdier indgår der bl.a., men ikke udelukkende, adressedata. Nærmere oplysninger om databeskyttelse, herunder de kreditoplysningsbureauer der bruges, findes i PayPals databeskyttelsesbestemmelser: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_DK
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at sende en besked til PayPal. PayPal har dog fortsat ret til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at gennemføre den kontraktmæssige betalingsproces.

9) Online-marketing

- Google Ads konverteringssporing uden kundematch
Dette websted bruger online-annonceprogrammet "Google Ads" og i forbindelse med Google Ads konverteringssporingen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre besøgende opmærksom på vores spændende tilbud ved hjælp af annoncer (såkaldte Google Adwords) på eksterne sider. Vi kan ved hjælp af oplysningerne fra annoncekampagnerne så se, hvor effektive annoncerne er. Det er vores ønske at vise dig annoncer, der kunne interessere dig, at gøre vores websted mere interessant for dig samt få en fair beregning af annonceomkostningerne.

Der gemmes en cookie for konverteringssporingen, når en bruger klikker på en Ads-annonce, som Google har offentliggjort. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed. Cookies bliver sædvanligvis ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og tiden ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Google se, at brugeren har klikket på reklamen og er blevet dirigeret videre til denne side. Alle Google Ads-kunder får hver deres cookie. Cookies kan dermed ikke spores via Google Ads-kunders websteder. Oplysningerne fra konverteringscookies bruges til at udarbejde statistikker for de Google Ads-kunder, der har bestemt sig for at bruge konverteringssporing. Kunderne får at vide, hvor mange brugere, der har klikket på deres annoncer, der er blevet dirigeret videre til en side, der har et konverteringssporingstag. De får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugere personligt. I forbindelse med brug af Google Ads kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA.
Nærmere oplysninger om Google Ads Conversion Trackings nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig brug af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du deaktiverer denne tjeneste med det cookie-værktøj, der bruges på websiden.
Google Ads konverteringssporingscookies kan slås fra permanent ved at hente og installere et browser plugin, der findes på dette link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=da
Vær opmærksom på, at nogle funktioner på dette websted muligvis ikke kan bruges eller kun kan bruges delvist, hvis du har slået cookies fra. Googles privatlivspolitik kan læses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

- Microsoft Advertising
Dette websted bruger konverteringssporingsteknologien "Microsoft Advertising" fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Der sættes en cookie i din computer af Microsoft, hvis du besøger vores websted via en Microsoft Advertising annonce. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enhed. Cookies bliver ugyldige efter 180 dage og bruges ikke til personlig identificering. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og cookien ikke er udløbet endnu, kan vi sammen med Microsoft se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet dirigeret videre til denne side (konverteringsside).

Informationer, der indsamles med en konverteringscookie, bruges til at oprette konverteringsstatistikker, dvs. at registrere, hvor mange brugere der lander på en konverteringsside efter et klik på en annonce. Vi får dermed oplysninger om det samlede antal besøgende, der har klikket på vores annonce, og som er blevet ledet videre til en side, der er fastsat i en konverteringssporingstag. Vi får dog ingen oplysninger, der kan identificere brugeren personligt.
Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brug af cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden, idet du deaktiverer denne tjeneste med det cookie-værktøj, der bruges på websiden.

- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Dette websted bruger universal event tracking af konverteringssporingsteknologien "Microsoft Advertising" fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Ved brug af universal event tracking gemmes der et tag på hver side på vores websted, som interagerer med konverteringscookien, der er indstillet af Microsoft. Denne interaktion gør det muligt at spore brugerens adfærd på vores websted og sender de indsamlede oplysninger til Microsoft. Formålet hermed er, at visse foruddefinerede mål, f.eks. køb eller leads, kan registreres og evalueres statistisk med henblik på at målrette vores tilbud mere interesseorienteret og gøre indholdet af vores tilbud mere interesseorienteret. Tagsene tjener ikke til at identificere brugerne personligt på noget tidspunkt.

Alle de ovenfor beskrevne behandlinger, især indstillingen af cookies til læsning af oplysninger på den anvendte slutenhed, udføres kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie Consent Tool" på webstedet.

10) Webanalysetjenester

Google (Universal) Analytics med Google Signals
Dette websted bruger Google (Universal) Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din enhed og som sikrer, at vi kan analysere, hvordan du bruger webstedet. Oplysningerne om, hvordan du bruger dette websted (herunder den forkortede IP-adresse), der genereres af cookien, sendes som regel til en Google-server, hvor de gemmes. Her kan det også forekomme, at oplysninger overføres til serverne hos Google LLC. i USA.

Dette websted bruger udelukkende Google (Universal) Analytics med den udvidede funktion "_anonymizeIp()", som gør, at IP-adressen behandles anonymt i en forkortet form, så oplysningerne ikke kan sættes direkte i forbindelse med en person. Denne udvidelse gør, at Google forinden forkorter din IP-adresse inden for Den Europæiske Union eller andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hele IP-adressen overføres kun i undtagelsestilfælde til en server hos Google LLC. i USA og forkortes der. Google bruger disse oplysninger på vores vegne for at analysere, hvordan du bruger webstedet, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og tilbyde os yderligere tjenester i forbindelse med brug af webstedet og internettet. IP-adressen, der overføres fra din browser i forbindelse med Google (Universal) Analytics, sættes ikke i forbindelse med andre data fra Google.

Vha. en speciel funktion, de såkaldte "demografiske kendetegn", gør Google Analytics det muligt at opstille statistikker, der indeholder oplysninger om den besøgendes alder, køn og interesser på baggrund af en evaluering af interesserelevant annoncering samt besøgerdata fra tredjepartsudbydere. Dette gør det muligt at bestemme og sondre mellem brugerkredse på webstedet mhp. at optimere gennemførelsen af markedsføringstiltag til målgrupperne. Datasæt, der er indhentet på baggrund af de "demografiske kendetegn«, kan dog ikke henføres til nogen bestemt person. Nærmere oplysninger om Google Analytics nævnte databehandling og om Googles håndtering af oplysninger fra websteder finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle ovenfor beskrevne handlinger, navnlig brug af Google Analytics cookies til informationsanalyse på enheden, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke bruges Google Analytics ikke, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der bruges på hjemmesiden. Vi har indgået en databehandleraftale med Google til brug af Google Analytics, i hvilken vi forpligter Google til at beskytte vores besøgendes oplysninger og ikke videregive disse til tredjemand. Til overførslen af oplysninger fra EU til USA bruger Google den Europæiske Kommissions standardkontrakter til overførsel af personoplysninger, som skal sikre, at det europæiske databeskyttelsesniveau overholdes i USA.
Du kan se yderligere vejledninger om Google (Universal) Analytics her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da

Dette websted anvender som udvidelse af Google Analytics også tjenesten Google Signals. Med Google Signals kan vi via Google få udarbejdet rapporter, der dækker flere enheder (såkaldt "cross-device tracking"). Såfremt du har aktiveret "personaliserede annoncer" i indstillingerne på din Google-konto og forbundet dine internetkompatible enheder med din Google-konto, kan Google, hvis du har givet dit samtykke til brug af Google Analytics iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR (se ovenover), analysere din brugeradfærd på flere enheder og udarbejde databasemodeller på baggrund heraf. Der tages her højde for anmeldelser fra og typer af enheder benyttet af alle de besøgende på webstedet, som var tilmeldt en Google-konto og har foretaget en konvertering.
Oplysningerne viser bl.a. på hvilken enhed du første gang har klikket på en annonce, og på hvilken enhed den tilhørende konvertering har fundet sted. I den forbindelse modtager vi ingen personoplysninger fra Google, men kun statistikker udarbejdet på basis af Google Signals. Du har mulighed for at deaktivere funktionen "personaliserede annoncer" i indstillingerne på din Google-konto og således deaktivere analysen på tværs af enheder. Følg vejledningen herom på denne side: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da
Du kan se yderligere informationer her: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=da

11) Retargeting/ Remarketing/Reklameanbefaling

Google Ad Remarketing
Vores websted bruger funktionen Google Ads Remarketing, og reklamerer hermed for dette websted i Google-søgeresultaterne og på tredjeparters websteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland(“Google”). Google lægger en cookie i browseren på dit terminaludstyr, der bruger et cookie-id, der registreres under et pseudonym og på grundlag af de sider, du har besøgt, til at tilpasse reklamer automatisk i forhold til dine interesser. Behandlingen sker på grundlag af vores berettigede interesse i at markedsføre vores websted jf. art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.
Behandling af data ud over dette sker kun, hvis du har givet Google samtykke til, at din internet- og app browserhistorik fra Google knyttes til din Google-konto, og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at sende dig personaliserede reklamer, som du ser på nettet. Hvis du er logget på Google mens du besøger vores websted, bruger Google dine oplysninger sammen med oplysninger fra Google Analytics til at oprette og definere en liste over målgrupper til cross-device remarketing. I den forbindelse knytter Google midlertidigt dine personlige oplysninger til Google Analytics-data, så de kan danne målgrupper. I rammerne om brugen af Google Ads Remarketing kan det forekomme, at personrelaterede oplysninger overføres til Google LLC. i USA.
Nærmere oplysninger om den konkret nævnte databehandling og om Googles håndtering af data fra hjemmesider finder du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies til reklameformål kan slås fra permanent ved at forhindre dem med en tilsvarende indstilling i din browser eller ved at hente og installere det browser-plugin, der findes på dette link: https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Alternativt kan du hente oplysninger om anbringelse og indstillinger af cookies hos Digital Advertising Alliance på adressen www.aboutads.info. En anden mulighed er at indstille din browser, så du får besked om placeringen af cookies, og at du i hvert enkelt tilfælde kan bestemme, om du vil tillade cookies, eller om du vil tillade brug i bestemte tilfælde, eller om du generelt vil blokere dem. Hvis du ikke accepterer cookies, kan omfanget af funktioner på vores hjemmeside være begrænset.
Nærmere oplysninger og bestemmelserne om databeskyttelse i forbindelse med reklame og Google kan du læse her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Sidefunktioner

12.1 Anvendelse af YouTube-videoer
Dette websted bruger YouTubes integreringsfunktion til at vise og afspille videoklip fra udbyderen "YouTube", der hører til Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Her gælder den udvidede beskyttelse af dataoplysninger, som ifølge udbyderen betyder, at brugeroplysninger ikke lagres før videoklippet afspilles. Hvis et integreret YouTube-videoklip startes, bruger "YouTube" cookies til at indsamle af oplysninger om brugerens adfærd. Ifølge "YouTube" bruges de bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Hvis du er logget på Google, knyttes dine personoplysninger direkte til din konto, når du klikker på et videoklip. Hvis du ikke vil have, at YouTube knytter dine personoplysninger til din profil, skal du logge af, inden du trykker på knappen. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af sådanne brugerprofiler, men det kræver at du henvender dig til YouTube. I sammenhæng med brug af YouTube kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA.

Uafhængigt af afspilningen af integrerede videoer, oprettes der en forbindelse til Googles netværk, hver gang dette websted besøges. Dette kan udløse en behandling af personoplysninger, som vi ikke har indflydelse på. Alle ovenfor beskrevne behandlinger, navnlig udlæsning af informationer fra den anvendte enhed via tracking-pixel, gennemføres kun, hvis du i medfør af art. 6 stk. 1 litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke. Uden dette samtykke afspilles YouTube videoer ikke, mens du besøger siden.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at tilbagekalde samtykket bedes du deaktivere denne service i "cookie-værktøjet", der findes på hjemmesiden, med andre metoder, der vises på webstedet.
Flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos "YouTube" findes i YouTubes brugerbetingelser under https://www.youtube.com/static?template=terms samt i Googles privatlivspolitik under https://policies.google.com/privacy?hl=da

12.2 Google Kundeanmeldelser (tidligere Google Trusted Stores support)
Vi samarbejder med Google inden for programmet "Google Kundeanmeldelser". Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Dette program giver os mulighed for at indhente kundeanmeldelser fra de besøgende af vores websted. Du bliver i forbindelse med et indkøb på vores websted spurgt, om du vil deltage i en rundspørge via e-mail fra Google. Din e-mailadresse overføres kun til Google ved dit udtrykkelige samtykke iht. art. 6 afs. 1 litra a GDPR. Du modtager en e-mail fra Google Kundeanmeldelser, i hvilken du bliver spurgt om at bedømme din købserfaring på vores websted. Din anmeldelse tilføjes derefter de andre anmeldelser og vises i vores logo Google Kundeanmeldelser samt i vores Merchant Center dashboard. Din anmeldelse bruges derudover i Google sælgerbedømmelser. I sammenhæng med brug af Google Kundeanmeldelser kan det også forekomme, at der sker en overførsel af personoplysninger til servere tilhørende Google LLC. i USA

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en besked til den
dataansvarlige eller til Google.

Yderligere informationer om Googles privatlivspolitik inden for programmet Google Kundeanmeldelser kan læses på det følgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=da

12.3 - pr. e-mail
På vores websted skriver vi i en særskilt rubrik aktuelt ledige stillinger, som man kan ansøge om ved at skrive en e-mail til den nævnte kontaktadresse.
Optagelse i ansøgningsprocessen forudsætter, at ansøgere sammen med e-mailansøgningen sender alle de personoplysninger, der er påkrævet for en grundig og oplyst vurdering og udvælgelse.
Disse påkrævede oplysninger omfatter således generelle oplysninger om personen (navn, adresse, telefonisk eller elektronisk kontaktmulighed) samt specifik dokumentation om de for stillingen nødvendige kvalifikationer. Eventuelt påkrævet er desuden sundhedsmæssige oplysninger, hvor der må tages højde for arbejds- og socialretlige forhold med hensyn til ansøgerens sociale beskyttelse.
Hvilke dele en ansøgning i hvert enkelt tilfælde skal indeholde for at komme i betragtning, og i hvilken form disse dele skal sendes pr. e-mail, fremgår af den pågældende jobannonce.

Efter modtagelse af den til den oplyste e-mailkontaktadresse sendte ansøgning gemmes ansøgernes data af os og analyseres udelukkende med det formål at behandle ansøgningen. Hvis der er brug for at stille spørgsmål i forbindelse med behandlingen, bruger vi enten den af ansøgeren sammen med ansøgningen oplyste e-mailadresse eller det oplyste telefonnummer.
Retsgrundlag for denne behandling inkl. kontakt for at stille spørgsmål i forbindelse med behandlingen er som udgangspunkt art. 6, stk. 1, litra b i GDPR (ved behandling i Tyskland ifm. § 26 stk. 1 i BDSG), hvor gennemgang af ansøgningsproceduren gælder som forberedelse til en arbejdskontrakt.

For så vidt ansøgeren som et led i ansøgningsprocessen anmodes om at give særlige kategorier af personoplysninger iht. art. 9, stk. 1 i GDPR (f.eks. sundhedsdata såsom oplysning om handicap), sker behandlingen iht. art. 9, stk. 2, litra b i GDPR, således at vi kan bringe de rettigheder i arbejdsloven og loven om social sikkerhed og social beskyttelse i anvendelse og kan efterkomme vores desangående forpligtelser.
Kumulativt eller alternativt kan behandlingen af særlige datakategorier også ske iht. art. 9, stk. 1, litra h i GDPR, hvis den sker sundhedsforebyggende eller arbejdsmedicinsk, til vurdering af ansøgerens arbejdsevne, til medicinsk diagnose, til forsyning eller behandling på det sundhedsmæssige eller sociale område eller til administration af systemer og ydelser på det sundhedsmæssige eller sociale område. Hvis der som et led i den ovenfor beskrevne vurdering ikke udvælges en ansøger, eller hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage før tid, slettes de data, der er sendt via e-mail samt hele den elektroniske korrespondance inkl. det oprindelige ansøgningsmateriale, efter en meddelelse til ansøgeren seneste efter 6 måneder. Denne frist tager udgangspunkt i vores legitime interesse i at kunne svare på eventuelle tillægsspørgsmål om ansøgningen og i givet fald at kunne efterkomme vores dokumentationsforpligtelse mht. forskrifterne om ligebehandling af ansøgere.

Hvis ansøgningen medfører ansættelse, viderebehandles dataene på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR (ved behandling i Tyskland ifm. § 26 stk. 1 i BDSG), for at kunne gennemføre ansættelsen.

13) Sonstig

13.1 Cookie-værktøj
Dette websted bruger til indsamling af virksomme brugersamtykker til cookies og cookie-baserede applikationer, der kræver samtykke, et såkaldt "cookie-værktøj".
"Cookie-værktøjet" vises i form af en interaktiv brugerflade, når webstedet åbnes. Samtykket gives ved at sætte flueben ud for bestemte cookies og/eller cookie-baserede applikationer. Der udføres kun de cookies/tjenester, som kræver samtykke, hvor den besøgende har sat et flueben og givet sit samtykke. Dermed sikres det, der kun gemmes cookies på enheden, når den besøgende har givet sit samtykke. Værktøjet sætter altid tekniske cookies (nødvendige cookies) for at gemme dine cookie-indstillinger. Personoplysninger behandles generelt ikke her. I enkelte tilfælde kan personoplysninger blive behandlet i forbindelse med lagring, tilordning eller protokollering af cookie-indstillinger (herunder IP-adressen). Dette sker ifølge art. 6 afs. 1 litra f DSGVO på grundlag af en legitim interesse i en lovlig, brugerspecifik og brugervenlig cookie-samtykkeløsning og dermed i en lovlig udformning af vores websted.

Andre retsgrundlag for behandlingen er også art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Vi er som dataansvarlige underlagt den retlige forpligtelse til at gøre brugen af ikke-tekniske cookies (ikke-nødvendige cookies) afhængig af brugerens samtykke.
Yderligere informationer om webstedets udbyder og indstillingsmuligheder i cookie-værktøjet findes på den tilhørende brugerflade på vores websted.

13.2 - Google Maps
På vores website anvender vi Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Maps er en webtjeneste til visning af interaktive (land-)kort, med henblik på visuel præsentation af geografiske informationer. Via brugen af denne tjeneste vises vores fysiske placering, hvilket gør det er nemmere at finde vej til os.

Allerede i forbindelse med indlæsningen af diverse undersider integreret i Google Maps, sendes informationer om din brug af vores website (som f.eks. din IP-adresse) videre til Googles server, hvor oplysningerne gemmes. Her kan det også forekomme, at data overføres til Google LLC. i USA. Dette sker uanset om du er logget ind på en brugerkonto hos Google eller slet ikke har en brugerkonto hos Google. Hvis du er logget ind på Google, kobles dine data direkte sammen med din brugerkonto. Hvis du ikke ønsker denne sammenkobling af dine data, skal du logge ud inden du klikker på knappen. Google gemmer dine data (også selvom du ikke er logget ind) som brugerprofil og analyserer disse data. En sådan analyse finder især sted i henhold til artikel 6, afsnit 1 lit. f i GDPR med udgangspunkt i Googles berettigede interesse i at anvende personaliserede reklamer, markedsforskning og/eller brugertilpasset visning af sit website. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og skal i den forbindelse henvende dig til Google.
Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige videreformidling af dine data til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, har du mulighed for at deaktivere webtjenesten Google Maps fuldstændigt. Dette gør du ved at deaktivere JavaScript i din browser.
Google Maps, og dermed også kortvisningen, kan i så fald ikke længere anvendes via denne internetside.
Du kan læse Googles brugervilkår på https://developers.google.com/maps/terms?hl=en, brugervilkårene for Google Maps finder du på https://maps.google.com/help/terms_maps.html.
Du finder udførlige oplysninger om databeskyttelse vedrørende anvendelsen af Google Maps på Googles internetside ("Google Privacy Policy"): https://maps.google.com/help/terms_maps.html

14) Dine rettigheder

14.1 Den gældende lovgivning om databeskyttelse giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige når det drejer sig om behandling af dine personlige oplysninger (ret til indsigt og intervention), og beskrives efterfølgende:

- Ret til indsigt jf. Art. 15 i GDPR.
- Ret til berigtigelse jf. Art. 16 i GDPR.
- Ret til sletning jf. Art. 17 i GDPR.
- Ret til begrænsning af behandling jf. Art. 18 i GDPR.
- Ret til underretning jf. Art. 19 i GDPR.
- Ret til dataportabilitet jf. Art. 20 i GDPR.
- Ret til at trække sit samtykke tilbage jf. Art. 7, stk. 3 i GDPR.
- Ret til at klage jf. Art. 77 i GDPR.

14.2 RET TIL INDSIGELSE
HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF EN OVERORDNET BERETTIGET INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, MED FREMTIDIG VIRKNING.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, STANDSER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. VI KAN DOG FORTSÆTTE BEHANDLINGEN, HVIS VI KAN PÅVISE VÆGTIGE, LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES.

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYNINGER TIL SÅDAN MARKEDSFØRING. DU KAN GØRE INDSIGELSE SOM BESKREVET OVENFOR.

HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE OPLYSNINGER TIL DIREKTE MARKEDSFØRING.

15) Periode for lagring af personoplysninger

Perioden for lagring af personoplysninger bestemmes af den opbevaringsperiode, der er fastsat i den respektive lovgivning (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Når fristen er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er nødvendige for at opfyldelse eller indgå aftalen og/eller, at vi ikke har nogen legitim interesse i at lagre dem yderigere.