Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Omfang

(1) De nuværende generelle vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter mellem puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, D-92665 Altenstadt, Tyskland (i det følgende benævnt "puzzle & play") og forbrugeren (i følgende benævnt "kunden") samt deres juridiske efterfølgere. puzzle & play tilbyder tjenesteydelser, produkter og leverancer udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser.

(2)  Købsaftalen er lavet med puzzle & play. Yderligere oplysninger om puzzle & play kan findes på virksomhedens informationsside. Vores kundesupport kan kontaktes på tlf. 0049 9602 9441 90 eller e-mail service@puzzleyou.dk. Hvis du kontakterer os via e-mail, svarer vi på dansk. Desværre kan vi kun tilbyde hjælp via telefon support på engelsk eller tysk.

(3) Forordninger, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, særligt vilkår og betingelser, der er fastsat af kunden, er kun gyldige, når de udtrykkeligt er aftalt af begge parter og skriftligt fastlagt. Yderligere mundtlige aftaler med medarbejdere hos puzzle & play træder kun i kraft, når de bekræftes af puzzle & play i skriftlig form.

(4) De nuværende generelle vilkår og betingelser gælder også for fremtidige kommercielle aftaler, uden at det endnu engang skal udtrykkeligt defineres. Hvis kunden anvender modstridende eller yderligere vilkår og betingelser, er deres gyldighed herved modsagt. De vil kun blive en del af kontrakten, hvis vi udtrykkeligt har givet vores samtykke til det. Ordrer, som afgives mundtligt, telefonisk eller med digital overførsel accepteres kun i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

(5) puzzle & play kan frit opkræve sine tjenesteydelser via fysisk post eller elektronisk post.

(6) Vi anbefaler at gemme og/eller udskrive alle transaktionsdata samt disse generelle vilkår og betingelser, når du afgiver en ordre.

§ 2 Konklusion af kontrakt og ordrebekræftelse

(1) Via deres hjemmeside giver puzzle & play mulighed for, at deres kunder kan få et fotopuslespil baseret på deres egne billedfiler trykt og leveret, samt at købe tilbehør.

(2) Præsentationen af deres tilbud, især i prospekter, reklamer og på internettet er ikke bindende tilbud fra puzzle & play. Ved at klikke på knappen "Køb nu" afgiver du en bindende ordre for alle varer, der er lagt i indkøbskurven. Bekræftelsen af modtagelsen af din ordre sker direkte med en automatisk e-mail. Kontrakten træder i kraft ved afsendelse af bekræftelsen via e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet. Hvis kunden har valgt betaling med kreditkort, træder kontrakten i kraft i det øjeblik kundens kreditkort opkræves (umiddelbart efter ordren er indsendt). Hvis kunden har valgt betaling via PayPal, træder kontrakten i kraft ved bekræftelsen fra PayPal.

(3) puzzle & play forbeholder sig retten til at afvise ordrer fra en kunde i særlige tilfælde, hvis ordren, når den behandles, overtræder tredjeparters rettigheder, overtræder loven, eller hvis kravene fra puzzle & play ikke overholdes. I dette tilfælde skal puzzle & play informere kunden om afvisningen af ordren via e-mail.

(4) puzzle & play accepterer ordrer og leveringsadresser fra Danmark.

(5) Kontraktens tekst gemmes ikke af puzzle & play.

§ 3 Fortrydelsesret, fortrydelsesbetingelser, virkning af fortrydelse, undtagelser fra fortrydelsesretten, fortrydelsesformular.

Bemærkning vedrørende fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for fjernsalgskontrakter for produktion og levering af varer, der ikke allerede er produceret og er produceret efter kundespecifikationer eller klart tilpasset personlige behov, såsom fotopuslespil og fotospil.

Fortrydelsesretten gælder kun for forbrugere**

Fortrydelsesbetingelser

Fortrydelsesret

Du har retten til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden at give nogen årsag. Fortrydelsesperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig kommer i fysisk besiddelse af varen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Tyskland, Telefon: 0049 9602 9441 90, E-mail: service@puzzleyou.dk om din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt med en entydig udtalelse (f.eks. et brev sendt via post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Du kan downloade fortrydelsesformularen (PDF) her.

Fortrydelsesformular 195,9 KB .

For at opfylde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, før fortrydelsesperioden er udløbet.

Virkninger af fortrydelsen

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle dine modtagne betalinger, herunder omkostningerne ved levering (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden levering end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at fortryde dit køb. Vi udfører en sådan godtgørelse med samme betalingsmiddel, som du benyttede til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt nogle gebyrer som følge af en sådan godtgørelse. Vi kan tilbageholde godtgørelsen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.
Du skal sende varerne tilbage uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os om, at du har fortrudt dit køb. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne tilbage, inden perioden på 14 dage er udløbet.
Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.
Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne som følge af håndteringen, undtagen hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Afslutning fortrydelsesret

Undtagelser til fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke ved fjernsalgsaftaler med produktion og leverance af varer, hvilke ikke er blevet produceret endnu og skal fremstilles efter kundens specifikationer eller specielt tilpasses personlige behov.

Slut på oplysningerne om fortrydelsesretten

Fortrydelsesformular

Hvis du vil fortryde din ordre, bedes du udfylde formularen herunder og sende den til os via e-mail, post eller fax.

Til
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Tyskland

Fax: 0049 9602 94419-10
Email: service@puzzleyou.dk

Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* fortryder mit/vores* køb af følgende varer (*)/følgende tjenesteydelse (*),

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn

Forbrugerens adresse

Forbrugerens underskrift (kun hvis denne formular er meddelt på papir)

Dato


(*) Slet efter omstændighederne.

**En forbruger er en levende person (ikke virksomheder eller selskaber), der indgår en aftale for varer fremstillet til personlig brug.

§ 4 Kundens forpligtelser

(1) Behandlingen af de leverede data og billeder tilhørende kunden udføres inden for en teknisk automatiseret procedure uden manuelle foreløbige undersøgelser og ændringer af puzzle & play. Kunden bekræfter ved at uploade filerne, at han eller hun har ret til at dele og duplikere indholdet og materialerne i den pågældende fil.

(2) Kunden garanterer, at indholdet og materialet i en sendt fil ikke krænker gældende lovgivning. Kunden garanterer især  – at dokumenter (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der sendes til puzzle & play, ikke krænker ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre beskyttelsesrettigheder; – at ingen ulovlige dokumenter, skabeloner og indhold, der opfordrer til vold eller racisme, ingen form for propaganda, ukonstitutionelle partiers emblem eller deres alternative organisationer eller instruktioner om, hvordan man begår en forbrydelse, pornografiske dokumenter, materialer eller indhold, der viser seksuelt misbrug af børn eller seksuelle handlinger med dyr og diskriminerende udsagn eller billeder vedrørende race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuelle præferencer eller alder vil blive sendt til puzzle & play; at ingen love for beskyttelse af børn og unge såvel som straffeloven overtrædes. Dette gælder især for lovgivningen i §§ 184 ff. Tysk straffelov (StGB) (formidling af pornografi), 185 ff. Tysk straffelov (StGB) (fornærmelse, forfalskning, forringelse) samt for bestemmelserne i interstate-traktaten til beskyttelse af mindreårige fra uegnet indhold af medier.

(3) I tilfælde af krænkelse af ovennævnte rettigheder afholder kunden puzzle & play fra alle krav fra tredjepart. Hvis situationen opstår, skal kunden støtte puzzle & play i at afvise denne påstand. Alle udgifter i forbindelse hermed (advokat, advokatgebyrer, bøder m.v.) afholdes af kunden.

(4) puzzle & play er ikke forpligtet til at levere nogen produkter eller tjenester, der resulterer i, at puzzle & play overtræder loven. I sådanne tilfælde kan puzzle & play nægte at levere og trække sig fra kontrakten. puzzle & play forbeholder sig retten til at indberette en lovovertrædelse til politiet, når kundens data overtræder strafferetlige bestemmelser.

§ 5 Ophavsret og licensbevillinger, ansvarsfraskrivelse

(1) Kunden er eneansvarlig for de overførte billedfiler og sikrer, at tekster og motiver ikke er underlagt nogen rettigheder fra tredjepart. I tilfælde af overtrædelser bærer kunden alene omkostningerne for ethvert brud på ophavsret, personlige rettigheder eller rettigheder til brugen af et navn. Kunden forsikrer også puzzle & play om, at kunden ikke overtræder andre rettigheder, som tredjepart besidder, ved at personliggøre produktet. Kunden afholder puzzle & play fra alle krav som følge af overtrædelsen af sådanne tredjepartsrettigheder, så vidt kunden er ansvarlig for overtrædelsen. Kunden skal tilbagebetale puzzle & play alle derved opståede omkostninger og skader.

(2) Med henblik på at gennemføre ordren forbeholder puzzle & play sig ret til at bruge de udleverede billedfiler, som kræves til ordrebehandlingen. Dette indebærer også at gemme, duplikere og redigere billedfiler. Hvis det kræves til ordrebehandlingen, omfatter dette også retten til at videregive billedfilerne til tredjepart.

§ 6 Databeskyttelse og datalagring

(1) puzzle & play antager, at kunden gemmer sine billedfiler efter leveringen af de bestilte varer.

(2) Kunden accepterer ikke at slette billedfiler af bestilte billeder fra sin kundeprofil hos puzzle & play, før puslespillet modtages i korrekt form. puzzle & play gemmer alle data, der overføres af kunden, i 60 dage til ordrebehandling, gentagende ordrer eller behandling af klager. Kunden kan ikke kræve, at dataene gemmes ud over denne periode på 60 dage.

(3) Vi gemmer ikke kontraktens indhold. Vi sender kun detaljerne om din ordre via e-mail. Af sikkerhedsmæssige årsager er dine ordredata ikke tilgængelige via internettet. Vi opbevarer disse data i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

§ 7 Fortrolighedspolitik

(1) Med hensyn til databeskyttelse gælder puzzle & plays fortrolighedspolitik.

(2) Fortrolighedspolitikken gælder kun for hjemmesider og tjenester, som leveres af puzzle & play. Den er ikke gældende for hjemmesider, hvor puzzle & plays hjemmesider er forbundet til. På disse hjemmesider skal du følge den respektive leverandørs fortrolighedspolitik.

(3) Kunden modtager detaljerede oplysninger om puzzle & plays indsamling, opbevaring, behandling og brug af personoplysninger - dens betydning, omfang og formål - i overensstemmelse med puzzle & plays privatlivspolitik. Kunden accepterer udtrykkeligt denne samling, opbevaring, behandling og brug af personoplysninger. Alle data behandles fortroligt.

(4) Ved køb på konto gælder vores betalingspartner Klarnas fortrolighedspolitik. Klarna kontrollerer forbrugerens data og vurderer således autoriserede parters kreditværdighed. Hvis forbrugerens kreditværdighed ikke kan garanteres, kan Klarna afslå købet via sine tjenester, og der skal vælges en anden betalingsmetode. Dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personlige oplysninger og vil ikke blive videregivet til tredjeparter til reklameformål. Mere information om Klarnas fortrolighedspolitik findes her.

§ 8 Priser

(1) Alle priser inkluderer den respektive gyldige moms og skal forstås som ekskl. pakning og levering. Omkostninger til pakning og levering (fragtomkostninger og eventuelle omkostninger til transportforsikring), som meddeles kunden før bestillingen, faktureres hver for sig. Kun de priser og fragtomkostninger, som er angivet ved bestillingen, er relevante. Oplysninger om forsendelsesomkostninger kan også findes under vores ofte stillede spørgsmål.

(2) Yderligere skatter og toldafgifter kan tilfalde ved levering til lande, der ikke er nævnt i § 2, stk. 4. Disse skatter og toldafgifter skal betales af kunden.

§ 9 Betalingsbetingelser

(1) Kunden kan vælge mellem følgende betalingsmetoder: Betaling med kreditkort eller betalingskort (VISA, Mastercard), Klarna-faktura, PayPal eller forudbetaling. Puzzle & play forbeholder sig ret til at begrænse betalingsmetoderne for kunden afhængigt af ordreværdi, fragtdestination eller andre kriterier. Kundens kredit-, betalings-  eller PayPal-konto debiteres straks efter, at kunden har afgivet ordren ved at klikke på knappen "Køb nu". Ved at vælge forudbetaling modtager kunden en e-mailbekræftelse med oplysninger om vores bankkontonumre. Produktionen starter, efter betalingen er foretaget (når det samlede beløb er overført til puzzle & play).

Klarnas betalingsmåder: I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmåder:

Betaling sker altid til Klarna. Du kan finde mere information om Klarna på deres hjemmeside . Her kan du finde deres brugervilkår. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger .

(2) Kunden er forpligtet til i det fulde omfang at refundere eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af et returdokument eller utilstrækkelig kreditsaldo ved opkrævning af købsprisen. Alle påløbne bankgebyrer debiteres kunden af puzzle & play.

(3) Puzzle & play forbeholder sig ret til at annullere ordren og trække sig fra kontrakten, hvis den samlede pris ikke er overført til den konto, der er angivet i ordrebekræftelsen, inden for 14 dage efter indgåelse af kontrakten i henhold til § 2 i disse generelle vilkår og betingelser.

(4) Et gebyr på et beløb svarende til den lovlige rentesats på 5 % p.a. gælder ved ret til de ubetalte beløb efter tredive dage efter faktureringsdatoen, eller efter en betalingspåmindelse efter forfaldsdagen. Hvis der opstår andre skader som følge af forsinkelse, kan denne skade også påberåbes.

(5) Puzzle & play forbeholder sig retten til at involvere troværdige tredjeparter til håndtering af betalinger. Puzzle & play kan frit tildele sine krav til et inkassobureau ved manglende betaling og overføre de personlige oplysninger, der kræves til behandling af betalingen hos denne tredjepart. I dette tilfælde vil betalingen ske, når det udestående beløb er blevet indbetalt ved ubegrænset bortskaffelse af den førnævnte tredjepart.

(6) Ordrer såvel som andre tjenester kan kun leveres, hvis der ikke findes nogen restancer fra andre kontrakter. Betalinger vil først blive afregnet mod udestående debiteringer, renter og omkostninger, når de er forfaldne.

§ 10 Kontraktlig udelukkelse af modkrav, retten til tilbageholdelse

1) Kunden har ikke ret til eventuelle modkrav mod mod puzzle & play, medmindre kundens krav er ubestridt, lovligt erklæret eller anerkendt skriftligt af puzzle & play. Kunden har ret til at bruge sin ret til tilbageholdelse, når hans eller hendes modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

§ 11 Leveringsbetingelser

((1) puzzle & play leverer hurtigst muligt efter modtagelse af betalingen. Puzzle & play kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i leveringen forårsaget af tredjeparter med ansvar for produktion, forsendelse m.v.

(2) Delleverancer er tilladt og anses som individuelle leverancer. Forsinkelse i levering tillader ikke erstatningskrav fra kunden, medmindre leveringen er forsinket bevidst eller på grund af grov uagtsomhed.

(3) Leveringstiden vil blive forlænget tilstrækkeligt, hvis leveringen forsinkes på grund af årsager ud over puzzle & plays kontrol (f.eks. force majeure, fejl fra tredjepart m.v.). Kunden skal straks informeres herom. I løbet af forsinkelsesperioden misligholder puzzle & play ikke leveringen. I tilfælde af en forsinkelse, der overstiger fire uger efter indgåelse af kontrakten, har hver part ret til at fortryde handlen. Købsprisen skal refunderes i tilfælde af en berettiget fortrydelse.

(4) Uanset eventuelle garantirettigheder skal kunden nægte at acceptere varer, der leveres med tilsyneladende fejl i pakningen eller dens indhold, og straks klage over forsendelsen til speditøren. Endvidere skal puzzle & play omgående informeres om klagen (via e-mail, fax, post, telefon) af kunden for at beskytte enhver rettighed vha. deres speditør.

(5) Følgende gælder for entreprenører: Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse overgår til dig, så snart vi har leveret varerne til speditøren, fragtfirmaet eller den person eller institution, der ellers er bestemt til at udføre forsendelsen. Hvis du undlader at give en underretning, betragtes varerne som godkendte, medmindre det drejer sig om en defekt, der ikke kunne påvises under inspektionen.

(6) Skjulte fejl skal også meddeles puzzle & play, uanset eventuelle garantirettigheder, så snart de er påvist for at sikre eventuelle garantikrav mod tredjeparter.

(7) Det er ikke muligt at afhente varerne personligt. Vi leverer kun med kurer.

§ 12 Bevaring af titel

(1) Overførsel af titel i og til de leverede varer skal betales fuldt ud.

(2) Hvis kunden ikke foretager betalingen i tide, har puzzle & play ret til at kræve, at underlægge varerne ejendomsforbehold tilhørende puzzle & play efter en påmindelse og udløbet af en passende frist. Udøvelsen af vores forbeholdte titel for den leverede vare betragtes ikke som en opsigelse af kontrakten, medmindre forbrugerkreditforskrifterne modsætter sig denne ikke-obligatoriske gældende ret.

(3) Videresalg af kunden er kun tilladt under almindelig forretningsdrift. Ethvert salg af varerne skal i så fald være på vores vegne, indtil betalingen for varerne er foretaget.

(4) Under tilpasninger og konvertering af varer leveret af puzzle & play og under forbehold af puzzle & plays ejendomsrettigheder, bevarer puzzle & play ejendommen i produkter og betragtes som producent i henhold til § 950 BGB. Hvis tredjeparter er involveret i tilpasningen og/eller konverteringen af varerne, skal puzzle & plays del af ejendommen svare til det beløb, der faktureres for de leverede varer.

§ 13 Ansvar og garanti

(1) puzzle & play er kun ansvarlig for fejl forårsaget af forsætligt og groft misbrug. Undtaget er enhver krænkelse af liv, krop og sundhed og krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser). Dette gælder også for indirekte følgeskader, især tabt fortjeneste, tabt mulighed for brug eller immaterielle aktiver. Ansvaret er begrænset til den gennemsnitlige skade, der er typisk for denne type kontrakt. Denne begrænsning af ansvar er tilsvarende også gældende for puzzle & plays medarbejdere og assistenter. Ansvarskrav som følge af produktansvarsloven forbliver upåvirkede.

(2) Specifikationer, tegninger, illustrationer, tekniske data, vægtspecifikationer, angivne mål og ydeevnespecifikationer, som kan fås på puzzle & plays hjemmeside, i puzzle & plays brochurer, kataloger, mail, annoncer eller prislister er kun vejledende. puzzle & play tager ikke ansvar for rigtigheden af ovennævnte indikationer. Leveringstype og leveringsomfang vil blive udført som angivet i ordren og ordrebekræftelsen.

(3) Lettere farveafvigelser, størrelsesafvigelser, formatafvigelser og afvigelser af kvaliteten af materiale og overflader på grund af tryk- og produktionsprocesser kan ikke udelukkes. Disse afvigelser udgør ikke årsager til klager. Desuden betragtes kvalitetsmangel som følge af utilstrækkelig kvalitet af billedet, der blev overført af kunden (f.eks. den originale billedfils opløsning), ikke som en defekt. Kunden og puzzle & play er ikke enige om særlige forhold for de bestilte varer.

(4) Puzzle & play gør sit yderste for at holde hjemmesiden i drift, men de er ikke ansvarlige for skader og fejl hos kunder i tilfælde af intermitterende uopnåelighed eller andre tekniske problemer på hjemmesiden. Desuden kan puzzle & play ikke holdes ansvarlig for tab eller skade på billeder, mens kunden videresender dataene pr. post eller elektronisk. puzzle & play er ikke forpligtet til at verificere data modtaget af kunden. Kunden skal sørge for at anvende et avanceret antivirusbeskyttelsesprogram ved elektronisk dataoverførsel.

(5) Kun tekniske fejl, der kan undgås med dette problem, betragtes som en defekt. Varer kan ikke returneres, fordi de ikke passer til kundens smag. Mindre tekniske afvigelser fra varerne (som tidligere nævnt) er tilladt og udgør ikke en fejl, så længe de er inden for det kommercielle omfang, og formålet med de varer, der er fastsat i kontrakten, ikke anses som reduceret. Størrelsen på beskårede billeder kan afvige lidt fra de angivne størrelser. På grund af forskellige og ikke farvefaste skærmkalibreringer kan der forekomme små farveafvigelser mellem billedfilen og det trykte produkt. Monokrome tryk kan vise en mindre standardfarveafstøbning. I ethvert tilfælde i dette stykke er klager, refusioner eller nye tryk udelukket.

(6) Puzzle & play angiver, at de tilbudte printprodukter ikke er slid-  og vandbestandige. Desuden er de kun beregnet til brug i lukkede lokaler. Ultraviolet modstandsdygtighed er begrænset til de forpligtelser, som producenterne af basismaterialerne har lavet (papir, blæk). Direkte solbestråling i længere tid kan få farverne til at falme. Denne falmen betragtes ikke som en defekt.

(7) Kunden skal påberåbe sig åbenbare mangler på de leverede varer inden for to uger efter leveringen. Kunden skal sende en detaljeret beskrivelse af fejlen til puzzle & play via e-mail eller post. Returforsendelsen skal ske inden for to uger efter leveringsdatoen. Tilsyneladende mangler kan ikke påberåbes, hvis de indberettes, efter den ovennævnte periode er gået. Hvis kun handlende repræsenterer kontraktpartnerne, er bestemmelserne i § 377 ff. HGB gældende.

(8) Klager vedrørende latente defekter kan indgives inden for den lovlige garantiperiode. I et sådant tilfælde skal der sendes en detaljeret beskrivelse til puzzle & play, der forbeholder sig retten til supplerende præstationer. Lovbestemmelserne gælder i tilfælde af garanti.

(9) Ved mangler til de bestilte varer skal puzzle & play reparere fejlene eller sørge for kompensation. Skulle puzzle & play ikke opfylde sin pligt til at levere supplerende dele inden for 14 dage, eller hvis to forsøg på afhjælpning af manglerne mislykkes, har kunden ret til at trække sig ud af kontrakten eller kræve nedsættelse af købsprisen. Hvis kun en del af leveringen er defekt, kan der kun klages over de beskadigede dele. puzzle & play er ikke forpligtet til at levere supplerende dele, hvis kunden ikke har betalt for de fejlfrie dele af varerne.

(10) Latente mangler skal påberåbes umiddelbart efter påvisningen inden for et år efter leveringen af varerne, hvis kunden er entreprenør. For handlende gælder de juridiske punkter i HGB (den tyske handelslov).

§ 14 Advarsel:

(1) Kvælningsfare!
Advarsel! Vores fotopuslespil er ikke egnede til børn under 3 år. Kvælningsfare på grund af små dele.

 (2) Kvælningsfare og lim!
Advarsel! Vores puslespillim er ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare på grund af flydende lim og små dele (låget til tuben).

§ 15 Fritagelse for moms inden for Fællesskabet

I tilfælde af levering inden for Fællesskabet skal kunden indtaste et gyldigt CVR-nummer. Kunden er også forpligtet til at levere de oplysninger, der er nødvendige for en skatterevision og om nødvendigt stille de nødvendige dokumenter til rådighed. Hvis kunden ikke overholder disse forpligtelser, vil ordren blive behandlet som en skattepligtig leverance, og i så fald har puzzle & play ret til at opkræve og kræve moms. Hvis en forsendelse fejlagtigt antages som værende momsfri, holder kunden puzzle & play fri fra alle krav fra skattemyndighederne. Alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af kunden. Puzzle & play angiver udtrykkeligt, at momsfritagelsen betragtes som skatteunddragelse, hvis et moms produkt ikke anvendes til kommercielle formål.

§ 16 Onlinetvistbilæggelse

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til onlinetvistbilæggelse på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vores virksomhed tager i øjeblikket ikke del i de udbudte procedurer for alternative tvistbilæggelser. Således kan onlineplatformen for tvistbilæggelser i øjeblikke ikke bruges af kunder af vores virksomhed.

§ 17 Afsluttende bestemmelser og adskillelsesklausul

(1) I tilfælde af ugyldighed af individuelle klausuler eller modstrid med lovkravene i disse generelle vilkår og betingelser og kontrakten mellem kunden og puzzle & play, vil gyldigheden af vilkårene som helhed ikke blive påvirket. De kontraherende parter er indbyrdes enige om en klausul så tæt som muligt på den økonomiske hensigt med det ugyldige vilkår for at erstatte det på en lovmæssigt effektiv måde. Nærværende forordning gælder ligeledes for bestemmelserne i kontrakten indgået af kunden og puzzle & play.

(2) Tysklands lovgivning om udelukkelse af FN-konventionen om kontrakter vedr. international handel med varer er gældende for kontrakten. Dette valg af lov gælder kun for forbrugerne, hvis den tildelte beskyttelse ikke er trukket tilbage gennem overbevisende bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige bopælssted. Hvis kunden er hjemmehørende i Danmark, har vedkommende ret til at anlægge sag mod puzzle & play for en kompetent domstol på vedkommendes bopælssted.

(3) For handlende i henhold til handelskodeksen fondaktiver eller for kunstige personer i offentlig ret er Weiden/Tyskland den eksklusive jurisdiktion.


Her kan du downloade og udskrive vores generelle vilkår og betingelser i PDF-format 235,4 KB